sodrasidan.se – Nyheterna som du borde veta om

Stor ökning av samtal till SOS alarm under julen

Samtalen till SOS alarm ökade med hela 10 procent under julen 2021, denna siffran har ökat generellt sätt varje år under flera år tillbaka under just julen. De ökade samtalen har inte bara med pandemin att göra säger kommunikationschefen Staffan Ekengren. Under själva julafton fick SOS alarm hela 10 500 samtal där personer behövde akut hjälp. Julen 2020 var det 9 400 samtal vilket som sagt innebär att det har ökat med 10 procent denna julen. Samtalen som har kommit in under julen har varit många trafikolyckor och mycket bränder, men det har även kommit in många samtal gällande psykisk ohälsa. Att må psykiskt dåligt under julen är nämligen vanligt då många kan känna sig väldigt ensamma. Detta tryck på telefonlinan som varit hos SOS alarm under julafton har tyvärr inneburit längre köer, detta är självklart inte bra eftersom det tar längre tid för den som behöver hjälp att komma fram. SOS alarm har ett avtal med staten, i detta avtal står det att SOS alarm inte ska ha längre väntetid än 8 sekunder, men detta år, 2021, ser det ut som att SOS alarms väntetid kommer att hamna på i princip de dubbla, hela 15 sekunders väntetid, det kanske inte låter som en lång väntetid men om någon är i ett livshotande tillstånd så räknas faktiskt varje sekund. Det positiva är att SOS alarm rekryterar cirka 130 medarbetare löpande som kommer att hjälpa till med alla samtal och även ersätta den personal som slutat.

Du kanske också gillar